Jesper Trommer Volf tildeles hæderstegn af Norsk Reservistforbund (NROF)

24. januar 2023 11:07 , af Magnus Frank

Formanden for HPRD, Jesper Trommer Volf, tildeles Norsk Reservistforbunds hæderstegn. Norske Reservistforbund - NROF udtaler i den forbindelse:  

"I forbindelse med møte i Nordisk Reserveofficerspresidium i København 20.-21. januar ble Major(R) Jesper Trommer Volf fra Hovedorganisasjon for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) tildelt NROF’s hederstegn av president Jørn Buø.

Han har jobbet aktivt til reservistenes beste både nasjonalt og internasjonalt og har vært en nyttig støttespiller for NROF gjennom mange år. Major (R) Jesper Trommel Volf har i stor grad bidratt til at NROF når sine mål om å skape interessante og skapende nettverk mellom Forsvaret og samfunnet, og til en positiv utvikling av det internasjonale samarbeidet mellom reservebefal."

https://www.nrof.no/heder-til-danske-trommer-volf/

Det er vores håb, at vi kan styrke samarbejdet med reservestyrkerne i de nordiske lande i fremtiden.