Leder - Det lysner for Reserven

25. april 2024 19:16 , af Jesper Schneider.

Endelig kom regeringens udspil til delaftale 2 om blandt andet værnepligt og dermed også første skridt på vejen til en styrket reserve. Med 5-6.000 værnepligtige årligt med 11 måneders værnepligt, bliver det nu muligt at genskabe den nødvendige militære kapacitet og evne til mobilisering af soldater på et passende kompetenceniveau. Som led heri lægges der som forventet op til at genindføre værnepligtige sergenter og løjtnanter (ca. 480 årligt, 23 måneder) til at varetage værnepligtsuddannelsen. Det frigør på en gang militære årsværk til anden operativ tjeneste og sikrer føringskapacitet til den fremtidige reserve.

Og Forsvaret har mere end nogensinde før brug for en stærk reserve. Så det varmer at se i udspillet at man langt hen ad vejen har lyttet til HPRD’s anbefalinger – eneste skår i glæden er den forventede 9-10-årige opbygningstakt, der langt fra står mål med det stadigt voksende trusselsbillede.

Trods fortsatte skandalesager og almen frustration blandt alle forsvarets ansatte, synes der således endelig at være spirende håb og grund til optimisme. I HPRD mener vi derfor at det er på høje tid til at vi alle smøger ærmerne op og tager fælles ansvar for fremtidens forsvar. Det er tid til at bilægges politiske uenigheder om kvindelig værnepligt, så den pinagtige diskussion kan ophøre, og vi igen kan se vores måbende nabolande i øjnene. Det er tid til at komme videre med alvorligere emner i forligsimplementeringen.

HPRD ser derfor med spænding frem til debatten om mobiliseringsforsvar og præmissen for en stærk reserve og til at påbegynde implementeringen. HPRD byder derfor også den ny fungerende forsvarschef hjerteligt velkommen. Dansk forsvar har alvorligt brug for en forsvarschef der kan samle forsvaret og sætte fælles retning for fremtiden, så vi i fællesskab kan komme i gang med et få adresseret alle forsvarets udfordringer. Derfor ville det også være direkte besynderligt, hvis man ikke som minimum samler de tre funktionelle styrelser (FMI, FES og FPS) under en kommende permanent forsvarschefs ansvar.

På HPRD’s nyligt afholdte generalforsamling på Aalborg Kaserner havde jeg fornøjelsen af at kunne fremlægge forslag om ændring af HPRD’s ”brune” logo. Bestyrelsens ønske har længe været at indføre et nyt logo som stilistisk er inspireret af og baseret på foreningens 74 år gamle hæderstegn og 104 år gamle våbenskjold og identitet.

HPRD skal kunne samle alle forsvarets reservister på tværs af generationer, personelgrupper og militær baggrund. Med forslaget om et nyt logo, ønsker vi at danne grundlag for at skabe fælles korpsånd og identitet med udgangspunkt i det historiske. Ved at give foreningens oprindelige logo en renæssance i et nyt format, ønsker vi at signalere at Forsvaret og Beredskabet nu for alvor skal tilbage til en Stærk Reserve, men på en ny og tidssvarende måde.

Med ændringen, ønsker vi en gang for alle at lægge Reservens dystre og mørke periode bag os, og se frem mod både lysere tider for Reserven og en stærkere historisk forankret identitet. Det er således med både stolthed og glæde at vi kan pryde forsiden af dette nummer af Reserven med foreningens nye og fremtidige logo, som vedtaget under stor anerkendelse og bifald ved generalforsamlingen.

Vi håber at resten af medlemmerne og reserven vil tage lige så godt imod vores nye visuelle identitet.

Tillykke til HPRD og hele Reserven!                     

Jesper Schneider