RESERVEN

HPRD udgiver fire gange om året medlemsbladet RESERVEN. Bladet har et oplag på 2.000 eksemplarer og bliver sendt med posten til alle medlemmer og udvalgte myndigheder i Forsvaret. Institutioner og biblioteker kan tegne et abonnement itl en pris af 495 kroner årligt (momsfrit).

Redaktion
Ansvarshavende redaktør er Formand oberstløjtnant-R Jesper Schneider.

Artikler
Forslag til artikler sendes til: hprd@hprd.dk

Artikelforslag sendes som vedhæftet fil i Word (.doc eller .docx)
Foto sendes som selvstændig fil i enten JPEG, EPS eller TIFF.
Redaktionen forbeholder sig retten til at korrekturlæse samt forkorte og redigere manuskripter.

Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når blot kilden angives.

Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis deles af HPRD.

Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende artikel eller HPRD.

Adresseændring eller udeblevet blad meddeles til HPRD's sekretariat.