Hvordan bliver jeg udnævnt?

19. september 2022 15:56 , af Jesper Schneider

”Hvad skal der egentlig til for at jeg kan blive udnævnt?”

Dette er et hyppigt spørgsmål ved reservisters henvendelse til foreningens sekretariat.

Svaret er ofte individuelt afhængigt af værn, grad, erfaring, stilling med mere, men grundlæggende kan der dog generaliseres en del, for de reservister som ønsker at være på forkant med karrieren.

Ultimo 2021 enedes Hæren og Hjemmeværnet om at ensrette retningslinjerne for udnævnelseskriterierne for reservister. Da de to myndigheder hver især dækker ca. en tredjedel af de samlede stillinger for reservister i hele forsvaret, vil der derfor være svar at finde for rigtig mange i deres retningslinjer.

Tilbage står fortsat en række personelgrupper blandt sprogofficerer, reservister i beredskabsstyrelsen samt de blå værn hvor der savnes en bedre transparens for de enkelte reservister. For sidstnævnte to gælder eksempelvis at Søværnet primært håndterer udnævnelser ud fra konkrete og individuelle vurderinger, mens Flyvevåbnet sig langt hen ad vejen som muligt lægger sig op af principperne i de grønne værn.

Fra TUK udvalgets side glæder vi os over Hærens og Hjemmeværnets initiativ og håber der fremadrettet vil blive enklere for de resterende personelgrupper at gennemskue hvad der skal til for at komme videre i karrieren. Samtidigt vil vi fortsat arbejde på at særligt befalingsmændenes karriereveje suppleres med relevante strukturelle uddannelser til at styrke kompetencerne.

Helt konkret udmøntedes Hærens og Hjemmeværnets beslutning om ensretning i nedenstående to uklassificerede dokumenter. Vi vil i det følgende give et kort resume af minimumskrav og fællesnævnere for de to dokumenter som vil blive lagt på HRPD’s nye hjemmeside.

  • Midlertidigt Forvaltningsgrundlag for Hærens Personel af Reserven
  • Vejledning til Ansættelse og Udnævnelse af Reservister i Hjemmeværnet

Generelt

Generelt gælder at udnævnelse af reservister altid sker efter ansøgning til en stilling. Dog udnævnes til premierløjtnant af reserven uden, ved ansættelse af sekondløjtnanter eller løjtnanter i en stilling som delingsfører i Totalforsvarsstyrken.

For at kunne udnævnes til højere grad i reserven skal følgende være opfyldt:

  • Relevant, militær og/eller civil uddannelse
  • Bestået Forsvarets Fysiske Basistest
  • Godkendt helbreds- og tandstatus
  • Egnet i grundvaccination
  • Gyldig sikkerhedsgodkendelse til niveauet (f.eks. HEMMELIG for officerer)
  • Ingen vandelsforhold, der hindrer udnævnelse

Det kan godt lade sig gøre at blive ansat og udnævnt i reserven på ansættelsesniveauet højere, også selvom man ikke fuldstændigt opfylder de normale uddannelseskrav. Her kan der dels anvendes realkompetenceafklaring eller uddannelsesaftaler (dog ikke på M100/200-niveau), idet begge dele følger kompetencen til udnævnelse.

Udnævnelse til chefniveauet (M400) godkendes af Forsvarsministeriets Departement. Udnævnelseskompetencen for Major af reserven er ved hhv. Chefen for Hæren og Chefen for Hjemmeværnet, mens lavere grader er ved Niveau III Myndighedscheferne.

Overkonstabel af reserven (OKS-R)
- 2 års tjeneste som konstabel samt 10 indkommanderingsdage (5d/år gns.)

Overkonstabel af første grad af reserven (OKS-1-R)
- 2 års tjeneste som overkonstabel samt 10 indkommanderingsdage (5d/år gns.)

Korporal af reserven (KP-R)
Gennemførelse af følgende strukturelle uddannelser:

- Gruppeførerkursus Modul 1-2 ved Hjemmeværnsskolen (ca. 7 dage)

- Instruktør Grundkursus ved Hjemmeværnsskolen (ca. 5 dage)

Oversergent af reserven (OS-R)
- 4 års tjeneste som sergent samt 30 indkommanderingsdage (7d/år gns.)

Seniorsergent af reserven (SSG-R)
- 6-8 års tjeneste som oversergent samt 40 indkommanderingsdage (7d/år gns.)

Premierløjtnant af reserven (PL-R)

Udnævnelse sker efter geledtjeneste som sekondløjtnant, når rådighedskontrakt indgås. Herefter gennemføres følgende:

- Føringskursus for reserven, Delingsfører ved Hjemmeværnsskolen, tidl. ”Modul 1” (ca. 3 dage, gennemføres forår samt efterår)

- Føringskursus for reserven, Næstkommanderende ved Hjemmeværnsskolen, tidl. ”Modul 2” (ca. 3 dage, gennemføres forår samt efterår)

- Føringskursus for reserven, Underafdeling ved FAK (ca. 17 dage efterårssemester)

Kaptajn af reserven (KN-R)

- Føringskursus for reserven, Bataljon ved FAK (ca. 17 dage efterårssemester)

Major af reserven (MJ-R)

- Civil uddannelse på niveau 7

- Føringskursus for reserven, Brigade ved FAK (ca. 17 dage forårssemester)

- MMS flexmodul Nationale Operationer (ca. 4 dage over 17 uger efterårssemester), 5 ECTS

Alternativt anerkendt international uddannelse som eksempelvis:

- Canadisk stabsofficers Primary Reserve Army Officers Course (PRAOC) ca. 11 måneder

Chefniveau (OL-R, og herover.)

- Grundmodul Militær Strategi (ca. 12 dage over 20 uger, forårssemester), 10 ECTS

- Grundmodul Militære Operationer, (ca. 12 dage over 30 uger, efterårssemester), 10 ECTS. Eller tilsvarende flexmodul tilhørende den samlede MMS uddannelse

Afslutningsvist vil vi i HPRD’s TUK udvalg opfordre alle reservister til at tage ansvar for egen videreudvikling ved kontinuerligt at søge uddannelse for at vedligeholde de militære kompetencer. Tag en snak med din militære chef omkring mulighederne. Log på www.minuddannelse.dk med dit nemID og undersøg mulighederne. Sørg for snarest muligt at søge om optagelse på næste relevante Føringskursus for dit niveau. Der er overvejende tomme pladser på kurserne og foreløbigt har Center For Reservestyrken (CFR) haft mulighed for at finansiere både Underafdelingskursus, Bataljonskursus og Brigadekursus, så økonomi i din egen myndighed er ikke en hindring.

God fornøjelse med din videreuddannelse og held og lykke med karrieren!

Foto:

Brigadegeneral-R Christian Herskind og Skolechef oberst Nicolas Teodors Veicherts overrækker diplomer ved dimission i.fm. afslutning af Føringskursus for Reserven, Brigade hold 2022-1 den 13. juni 2022.