Forsvarskommandoens Feltsportskursus

18. januar 2023 18:08 , af Peter Henrik Lynard

Artiklen skrevet af kaptajn Martin Kaasgaard, formand for Reservens Idrætsråd (RIR) og leder af FKO Feltsportskursus mail: rir@feltsport.dk – Foto: HPRD.

KORT OM FELTSPORT:

Forsvarskommandoens (FKO) feltsportskursus er et tilbud til alle med tilknytning til Forsvaret, uanset om man er i reserven, har en rådighedskontrakt eller til dagligt er fastansat i Forsvaret. Feltsportskursus er primært tiltænkt personel af reserven (alle værn), men fastansatte eller medlemmer af Hjemmeværnet har også mulighed for at vedligeholde sine militære færdigheder gennem feltsportskurset. Hensigten med Feltsportskurset er, i fritiden, at give reservens ca. 2.200 kontraktansatte soldater samt alt andet militært personel adgang til militær idræt og muligheden for at oppebære et fysisk niveau, således personellet kan opfylde de fysiske basiskrav (Forsvarets fysiske basistest (FFB)), samt opretholde gyldige kvalifikationer (Q´er) i f.eks. pistolskydning mv.

Feltsportskursus gennemføres og planlægges af HPRD i fritiden af ulønnet reservepersonel i 9 kredse over hele landet. Der gennemføres årligt omkring 300 aktiviteter inden for terrænsport, skydning og fysisk træning. Er man interesseret i at deltage kan man altid skrive til formanden eller se mere på www.feltsport.dk.

TILBAGEBLIK PÅ ÅRET DER ER GÅET:

Kaster man et hurtigt blik over aktivitetskalenderen, kan man se der igen i 2022 har været et højt aktivitetsniveau rundt omkring i hele landet. Året der er gået har således igen budt på mange feltsportsaktiviteter rund i kredsene, til stor gavn for alle de mange der regelmæssige eller i ny og næ har mulighed for at deltage i feltsport. Feltsporten er i de sidste mange år er drevet af de samme ildsjæle der uge efter uge stiller op og arrangerer fantastiske aktiviteter for alle, hvilket er imponerende og meget værdsat.

Ser vi på antallet af tilmeldte til feltsport i 2022, er tallet stort set på samme niveau som tilfældet har været de seneste år. Folk melder sig løbende til hen over året, hvilket er meget positivt. Det vidner om at behovet for feltsportskursus stadig er der og faktisk er det min opfattelse at langt flere ville deltage såfremt de vidste tilbuddet eksisterede. Vi kan således konkludere at tilslutningen er der, folk deltager og ildsjælene ude i kredsene sørger for at gennemføre aktiviteterne igen og igen. Som jeg også skrev under tilbageblikket på 2021, så er det godt – ja det er faktisk rigtig godt!

Foruden afvikling af arrangementerne lokalt ude i kredsene, er der i 2022 også sket en hel del bag kulisserne. Dette har jeg også orienteret om i løbet af året i form af artikler her i RESERVEN, samt i nyhedsbreve. Noget af det der er opnået er blandt andet et rigtig godt samarbejde med Hærkommandoen, der i det daglige har ansvaret for det forvaltningsmæssige i forbindelse med afvikling af feltsport. Dette samarbejde har ”taget trykket” af mange af de administrative udfordringer som feltsporten stod over for i starten af året. I forbindelse med dette samarbejde har vi således også fået en tilkendegivelse om at feltsporten kan fortsætte under samme vilkår som tidligere, frem til det endelige bestemmelsesgrundlag er udarbejdet og godkendt. Det betyder således også at de mange frivillige som til dagligt arrangerer feltsportsaktiviteterne også kan fortsætte under samme vilkår, selvom de ikke har et aktivt medarbejdernummer eller står uden kontrakt. Dette er meget positivt idet disse udfordringer var en regulær bombe under hele feltsporten. På sigt og forventeligt i løbet af 2023 vil Hærkommandoen i samarbejde med RIR have fundet en endelig og brugbar løsning i forhold til problematikkerne, herunder også tildeling af medarbejdernummer til de frivillige som arrangerer og leder feltsporten. En løsning på dette vil løse rigtig mange af de udfordringer der ellers var udsigt til.

I det seneste nyhedsbrev orienterede jeg også om den nye hjemmeside for feltsporten (feltsport.dk) som er på vej. Det oprindelige mål var at denne skulle være klar til at gå i luften ultimo 2022, men er blevet en smule forsinket. Siden er dog hastigt på vej og mangler kun de sidste finesser før den er klar. Med denne side er det forventningen at det bliver lettere at orientere nye og kommende deltagere omkring feltsport, således man altid kan henvise til feltport.dk og her få alt den information man som ny deltager har behov for. Som nævnt er det ikke endnu en side der skal vedligeholdes, men det er en side hvor den statiske information omkring feltsport kan findes. Alle de dynamiske informationer (f.eks. arrangementer og aktiviteter) skal kun vedligeholdes på hprd.dk og vil så automatik blive opdateret på feltsport.dk. De to hjemmesider supplerer således hinanden og skal derfor ikke ses som separate sider.

Så ser vi tilbage på 2022 har det igen været et år med mange aktiviteter ude i kredsene og alle der holder hjulene i gang har ydet en stor indsats. Tak for det!

Igen i år kan man spørge sig selv, er alt så godt? Kører feltsporten som det skal?

Desværre nej. Der er ganske vist ryddet nogle store knaster af vejen og fremtiden for feltsport ser meget lysere ud end den gjorde da vi så ind i 2022. Men en af de helt store udfordringer er fortsat mangel på frivillige der kunne tænke sig hjælpe til med at arrangere og afvikle feltsportsaktiviteter. Alle kredse i landet lider under at de samme personer år efter år står for at holde hjulene i gang. Det er de virkelig gode til og de fortjener en kæmpe tak for indsatsen. Nogle af disse har brug for aflastning og måske endda helt en afløser. Som nævnt eksisterer fænomenet i alle kredse, men særligt vores største kreds Københavnskredsen mangler i høj grad frivillige.

Skulle du derfor sidde og tænke ”jeg kunne godt give et nap med”, så tøv ikke med at kontakte os på rir@feltsport.dk.

Alle former for hjælp kan bruges også såfremt man kun kan deltage i ny og næ. At være frivillig i feltsporten behøver således ikke betyde man skal bruge alt sin fritid på det. Det kan tilpasses ens kalender og ønsker.

2022 er således gået rigtig godt og jeg er utrolig glad for aktivitetsniveauet er så højt som det er og jeg er utrolig glad for den opbakning der er til feltsporten over hele linjen. Jeg er således sikker på at 2023 også bliver et helt fantastisk år med feltsport.

HVAD KAN VI FORVENTE AF 2023:

Som i det forgangene år, ser 2023 igen ud til at blive et fantastisk år med megen feltsportsaktivitet. ”Banen” er i hvert fald lagt ud, kortet er tegnet op og de værste forhindringer er ryddet af vejen. Det er blot om at spænde skoen og melde sig til start.

Med det menes selvfølgelig at de fundamentale forudsætninger for feltsporten er på plads, vi mangler blot frivillige kræfter til at hjælpe med at holde hjulene i gang. Der er ingen tvivl om at når vi kigger ind i 2023, bliver den største udfordring at få nye frivillige ombord. Som nævnt kan alle former for hjælp bruges og er man i tvivl om hvad man evt. kan bidrage med er man meget velkommen til at skrive og få en lille snak om mulighederne. Skulle man have lyst til at hjælpe til skal vi nok sørge for oplæring, information og den opbakning der er behov for. Uden nye kræfter ser feltsporten ind i en svær tid, så kom frisk – alle former for hjælp er kærkommen J

2023 bliver også året hvor feltsporten får en ny og tidssvarende hjemmeside. Det betyder også at den vanlige mail med påmindelse om deltagelse i feltsport ikke vil se ud som den plejer. I år vil der selvfølgelig komme en mail ud, men denne gang vil man skulle tilmelde sig feltsport på hprd.dk (også selvom man ikke skulle være medlem) og selve tilmeldingen vil se anderledes ud end den plejer. Dette er alt sammen et led i implementeringen af den nye hjemmeside. Information og vejledning i hvordan man skal forholde sig vil udkomme sammen med den informationsmail der udsendes senere. Tilmelding for 2023 vil dermed ske lidt senere end normalt, men har ingen betydning for din deltagelse her i starten af året. Tilmeldingen for 2022 forlænges blot frem til du modtager den nye mail.

Herudover arbejdes der fortsat videre i de tidligere omtalte arbejdsgrupper og det gode samarbejde med Hærkommandoen fortsætter, således bestemmelsesgrundlaget og dermed de forskellige hensigter kan formaliseres.

For at opsummere kikket ind i krystalkuglen for 2023, så ser vi ind i endnu et fantastisk år med feltsport. De fundamentale forudsætninger er på plads, der er opbakning til aktiviteterne og ildsjælene står klar til igen at yde en forrygende indsats. Nu mangler vi blot nogle flere frivillige der kunne tænke sig at give et nap med J

TILMELDING TIL FELTSPORTSKURSUS

Tilmelding til feltsportskursus sker fortsat elektronisk på www.feltsport.dk.

Som nævnt ændres platformen for tilmelding sig i år. Det betyder, at er du allerede tilmeldt i 2022 skal du indtil videre ikke tilmelde dig igen. Denne fortsætter ind i første del af 2023, indtil det nye system er klar. Der sendes en informationsmail ud til alle nuværende tilmeldte når systemet er klar.

Deltagere som ikke er tilmeldt på nuværende tidspunkt skal tilmelde sig på feltsport.dk på den gamle hjemmeside.