HPRD får foretræde for forsvarsudvalget

9. februar 2023 17:23 , af Magnus Frank

HPRD havde i dag, den 9. februar 2023, foretræde for Folketingets forsvarsudvalg, hvor udvalget navnlig havde fokus på Reserven og værnepligten.

Foruden at være en fagforening med forhandlingsretten for officerer af reserven er HPRD også en fagorganisation. HRPD besidder således stor viden om Reserven, reservister, og deres motivation, vilkår og kompetencer. Denne viden stiller vi gerne til rådighed, og det gælder naturligvis ikke mindst for Folketinget.

Formanden for HPRD, Jesper Trommer Volf, udtaler:

"Det var et rigtigt godt møde, og HPRD håber på at få lejlighed til at få foretræde igen i de følgende faser af forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig”.

Efter 20 år med nedskæringer er der håb for, at Forsvaret med det kommende forlig tilføres flere ressourcer. De ressourcer skal bruges klogt og på baggrund af et velovervejet beslutningsgrundlag. Det er en af HPRDs roller at oplyse om, hvordan Reserven kan benyttes effektivt og til gavn for samfundet. 

For første gang nogensinde ser det ud til, at der er politisk opbakning til værnepligt for kvinder. 

Du kan se alle forsvarsforlig tilbage til 1995 her.

Har du fagligt relevante kommentarer eller bemærkninger til Reservens udformning eller opgaver i det kommende forsvarsforlig kan du sende dem til HPRDs formand Jesper Trommer Volf på jtv@hprd.dk eller til næstformand Jesper Schneider på js@hprd.dk

På billedet ses, fra venstre, Jesper Schneider, Jesper Trommer Volf, Axel Kristiansen og Torben Ørting Jørgensen (Folk & Sikkerhed).