HPRD formandskab til møde hos Forsvarschefen

23. september 2022 11:26 , af Peter Henrik Lynard

HPRD’s formandskab mødtes den 14. september med Forsvarschefen og Viceforsvarschefen ved et af vores løbende relationsmøder. På dagsordenen var blandt andet forsvarets fremtidige reserve, uddannelse, fremtidigt dansk præsidentskab for Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR), samt ikke mindst overenskomst. Foreningen takker som altid, for de gode tætte drøftelser med forsvarets øverste ledelse.