HPRD markerede sin 104 års stiftelsesdag

30. april 2024 13:29 , af Peter Henrik Lynard

Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn fandt sted mandag den 29. april 2024 på en solrig forårsdag i Kastellets smukke rammer. Dagen begyndte med kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948, efterfulgt at Gudstjeneste i Kastelskirken. Selve hæderstegnsoverrækkelsen fandt sted i Parolesalen i Generalstok. Festligholdelsen blev på bedste vis afsluttet med en let frokost.

Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s approbation den 22. februar 1950.

Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark – eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse.

Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed.

På fotoet fra venstre ses:

Kaptajnløjtnant-R Christian S. Erntgaard, Major-R Jesper Trommer Volf, formanden oberstløjtnant-R Jesper Schneider og Chefsergenr-R John Krøyer

 Foto: Casper Skanderup