Leder: Et realistisk, styrket og troværdigt dansk forsvar

1. december 2023 09:03 , af Jesper Schneider.

I en tid med øget fokus på samfundssikkerhed og beredskab, er det vigtigt at have forståelse for værdien af værnepligt og en fleksibel Reservestyrke. Disse kan i en krisesituation give samfundet adgang til afgørende menneskelige ressourcer. Krigen i Ukraine og Covid pandemien har vist os værdien af at kunne kalde på befolkningen til både kæmpende styrker og andre samfundskritiske funktioner.  


Forsvarsevne er afhængig af forsvarsvilje, og at det er vigtigt med snarlige tiltag for at styrke kompetencerne i forhold til sikkerhed, forsvar og beredskab i hele befolkningen. Dette kan blandt andet opnås gennem en bedre udnyttelse af værnepligten, og ved øget brug af reservister – som dermed bliver et bindeled mellem Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og det civile samfund.

Dette vil bidrage til at styrke både Danmarks forsvar, reservestyrken og samfundets samlede beredskab.

I HPRD har vi givet Forsvarsministeren og Folketingets Forsvarsudvalg vores input til, hvad der skal til for at Danmark kan opbygge et realistisk, styrket og frem for alt troværdigt dansk forsvar. 


Anbefalingerne fordeler sig over en række områder fra styrkelse af værnepligten til genopbygning af reserven og det nationale beredskab samt ikke mindst hvilke lovændringer og vilkår der er forudsætninger for en realistisk reservestyrke.


Reservister er en kosteffektiv måde at fastholde dyrekøbte kompetencer fra tidligere ansatte og en oplagt måde at opbygge et skalerbart forsvar som er folkeligt forankret i en hensigtsmæssig balance mellem professionelle styrker og et mobiliseringsforsvar.


Gennem meningsfulde opgaver, god personlig udrustning, effektiv træning og øvelse, er reservister samtidig gode ambassadører for Forsvaret, når de ikke gør tjeneste. Dette vil bidrage til øget engagement i forsvars- og sikkerhedspolitikken, og øge forsvarsviljen i hele befolkningen.


I enhver konflikt vil teknologi, strategi og taktik fejle, hvis ikke viljen er til stede. Forsvarsviljen må nødvendigvis komme fra en bred folkelig forankring i befolkningen. Reservestyrken er nøglen hertil!