Leder: Vi holder stadig vejret!

14. september 2023 14:19 , af Jesper Schneider.

Vi holder stadig vejret!

Kort før sommerferien kom det længe udskudte forsvarsforlig på plads. Som ventet blev det indgået som et 10-årigt rammeforlig på baggrund af et bredt flertal i Folketinget.

Med en investering på 143 mia. kr. er forliget på mange måder en milepæl for dansk forsvar. Reservestyrken er endda nævnt med sit helt eget afsnit. Her må man dog som reservist med stor undren konstatere at reservestyrken i politikernes øjne tilsyneladende kun kan bidrage til værtsnationsstøtte og med civile kompetencer.

Ikke et ord om at reservestyrken længe har været absolut central for forsvarets evne til at løse opgaver indenfor hele konfliktspekteret – ikke kun i krise og krig. Virkeligheden er jo at ingen internationale operationer kan hænge sammen uden reservister der træder til enten på missionerne eller ved at afløse de udsendte. Det er også en kendsgerning at ingen stabe i forsvarets myndigheder og enheder har operativ kapacitet til længerevarende opgaveløsning uden reservister til at styrke strukturen.

Det er på høje tid at erkende at robusthed og skalerbarhed for det danske forsvar kan kun komme ét sted fra. Nemlig fra Reservestyrken!

Nu venter vi bare på effekten af forliget og på at den første delaftale kan skabe forudsætninger for forsvarets opbygning ved at sikre de nødvendige vilkår for personellet (faste såvel som reservister), men her flere måneder senere er der fortsat stille som graven.

I en tid med krig i Europas baghave og et erkendt nedslidt forsvar, er det bekymrende at forsvarsforlig og effekten af dette efterhånden allerede er blevet forsinket mere end et år grundet politisk gedemarked.

HPRD håber at der med den fungerende forsvarsministers tilbagevenden som forsvarsminister nu endelig kan komme så meget ro på at der snart kan eksekveres. Springbenet har efterhånden været trukket op længe og vi kan snart ikke holde vejret længere.

På den mere positive front har Forsvarets Personalestyrelse ikke ligget på den lade side hen over sommeren, og OK21 implementeringen er således nu næsten kommet helt i mål på forventet tid. Ændringerne bør således nu være slået igennem hos alle officerer af reserven. Med det kapitel afsluttet er det tid til at se frem mod Overenskomst 24 og vi har derfor åbnet for at alle medlemmer kan komme med ønsker og problemstillinger til OK24 via hjemmesiden. (Læs mere inde i bladet.)

En anden positiv nyhed er at ”Uniform på jobbet”-dag nu for alvor er tilbage, trods en noget hård fødsel i forsommeren der endte med aflysning og udskydelse. Konceptet har længe været kendt fra vores nabolande, og HPRD har derfor i mange år ønsket et lignende koncept i Danmark.

Sidste onsdag i september er fremover den officielle ”Uniform på jobbet”-dag hvor man kan bære uniform på sit civile arbejde og dermed være med til at sætte fokus på dansk forsvar og de mange mennesker der yder en ekstra indsats freden og samfundet.

Det vores håb at alle reservister og frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet vil bakke op om dagen og være med til at vise hvor mange vi er.

Vi ses snart til Sikkerhedspolitisk Seminar eller Midtvejsmøde!

Venlig hilsen

Jesper Schneider