Nyt logo til HPRD

14. april 2024 07:00 , af Jesper Schneider

På HPRD’s nyligt afholdte generalforsamling på Aalborg Kaserner, havde hovedbestyrelsen fornøjelsen af at kunne fremlægge forslag om ændring af HPRD’s ”brune” logo. Bestyrelsens ønske har længe været, at indføre et nyt logo som stilistisk er inspireret af og baseret på foreningens 74 år gamle hæderstegn og 104 år gamle våbenskjold og identitet.

HPRD skal kunne samle alle forsvarets reservister på tværs af generationer, personelgrupper og militær baggrund. Med forslaget om et nyt logo, ønsker vi at danne grundlag for at skabe fælles korpsånd og identitet med udgangspunkt i det historiske. Ved at give foreningens oprindelige logo en renæssance i et nyt format, ønsker vi at signalere at Forsvaret og Beredskabet nu for alvor skal tilbage til en Stærk Reserve, men på en ny og tidssvarende måde.

Med ændringen bort fra HPRD’s hidtidige logo, ønsker vi en gang for alle at lægge Reservens dystre og mørke periode bag os, og se frem mod både lysere tider for Reserven og en stærkere historisk forankret identitet. Det er således med både stolthed og glæde at vi kan præsentere foreningens nye og fremtidige logo, som vedtaget under stor anerkendelse og bifald ved generalforsamlingen.

Fremover vil man på hjemmeside, sociale medier og andre steder blive mødt med foreningens nye logo i forskellige varianter som illustreret på nyhedsbilledet og her under. Vi håber at resten af medlemmerne og reserven vil tage lige så godt imod vores nye visuelle identitet.

Logo filer, farver og visuel guide vil i den kommende tid blive lagt på hjemmesiden til fri afbenyttelse af foreningens kredse, medlemmer og samarbejdspartnere.

Tillykke til HPRD og hele Reserven!