Skarpe skytter fik guld med hjem fra Schleswig-Holstein

8. maj 2024 12:31 , af Peter Henrik Lynard

Der blev skudt med nye våben, skabt nye relationer og ryddet præmiehylder, da HPRD besøgte de tyske kollegaer i Bundeswehrs reserve i Schleswig-Holstein. Og så sørgede de yngste medlemmer af holdet for, at foreningen er nødt til at sende repræsentanter retur til Tyskland næste år.


De tyske reservister i Bundeswehr arrangerede og leverede varen med vanlig tysk kvalitet, da HPRD besøgte vores kollegaer i Heide syd for grænsen. Holdet var inviteret til skydekonkurrence og mærkeprøve sammen med enheder fra militærpolitiet og Hjemmeværnet. Arrangementet er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor soldater fra blandt andet Danmark får mulighed for at skyde med de tyske våben og samtidigt forsøge at kvalificere sig til det tyske udmærkelsestegn Schützenschnur. Det er en imponerende, flettet skuldersnor på en medalje med egeløv- og ørnemotiv. Oprindeligt havde foreningen fået 10 pladser til turen, men et afbud fra blandt andet en svensk enhed betød, at HPRD fik mulighed for at stille på Wulf-Isebrand Kaserne første weekend i maj med hele 18 reservister fra hæren og flyvevåbnet. I alt havde ca. 60 danske soldater fundet vej til Heide, hvor det tyske flyvevåben til daglig uddanner befalingsmænd.

 

Tørtræning i simulatoren

Ligesom vi har Garnisonsskydesimulator (GSIMS), har tyskerne også en skydesimulator, hvor man kan træne de forskellige håndvåben. For at blive bekendt med de tyske kommandoer og procedurer, begyndte arrangementet derfor med en træningstur i simulator, hvor der blev skudt med de tyske tjenestevåben; USP-pistolen og G36-riffel. I simulatoren kunne det tyske instruktørhold sikre, at både våbenbetjening og træffebillede var i orden, inden lørdagen skydeprogram skulle begynde. Simulatoren gav også mulighed for at skytten kunne teste sig selv på nogle af de mål og afstande, der er en del af den tyske skydeprøve. Da den tyske riffel både har optik og rødpunktsigte, var der også mulighed for at teste fordele og ulemper ved de to typer sigtemiddel. Da alle skytter havde gennemført grundlæggende våbenbetjening med et tilfredsstillende resultat, blev hele holdet sendt på belægningsstuerne med besked om at stå klar lørdag morgen 0645.


Fire skydninger, en test og en konkurrence

Efter en kort appel tidligt lørdag kørte alle i kolonne til den nærliggende skydebane i Gaunshorn. Anlægget rummer flere skydebaner med korte afstande og en større bane med faldmål som vi kender det i Danmark. Skytterne var på forhånd blevet inddelt i mindre grupper, som skulle følges ad på de forskellige baner. Samtidigt skulle der gennemføres pointgivende skydninger til konkurrencen. Der skulle altså både skyde for det individuelle resultat og et muligt udmærkelsestegn men også for holdet og den samlede placering. Mens der hurtigt tegnede sig et billede af, at de fleste klarede sig godt igennem mærkeskydningen, så var der større usikkerhed om gruppekonkurrencens udfald. De færreste reservister skyder regelmæssigt, så mange måtte grave dybt i erindringen om skyde- og åndedrætsteknik. De i alt fire skydninger var fordelt på to geværskydninger på hhv. 10-delt ringskive på kort afstand og en skydning mod faldmål på ca. 20 til 200 meters afstand samt to pistolskydninger mod ring- og figurskive fra 25 meter.

 

Tog alle topplaceringer

Da sidste konkurrenceskud var sendt afsted mod skiverne, blev der serveret varm mad under den blå himmel. Og da der var tanket op med kalorier, kunne lederen af arrangementet, den tyske Hauptfeldwerbel Christiane, fortælle, at alle officielle resultater nu var behørigt registreret i skydebøgerne og at der derfor var fri skydning på de fire baner, hvis man ville teste sine evner endnu mere med de to typer tjenestevåben. Til sidst kunne vi pakke baner og materiel ned og trille tilbage til Heide for at vedligeholde våben. Med alt låst i kammeret kunne det danske kontingent træde an, da der skulle uddeles Schützenschnure og udråbes vinder på holdkonkurrencen. Alle HPRDs deltagere opnåede guldsnore. Det var også foreningens tre hold, der til vores overraskelse tog de tre øverste placeringer i holdkonkurrencen. Elever fra løjtnantsuddannelsen, som for nyligt har meldt sig ind i foreningen, endte som samlet vinder og har dermed sikret os en god anledning til at vende tilbage til næste års skydekonkurrence i Heide for at forsvare vandrepokalen og gense vores allierede syd for grænsen.