Slesvigske Fodregiment på stabsøvelse

18. januar 2024 17:59 , af Martin Dam Magnussen

Slesvigske Fodregiment på stabsøvelse

Af Oberstløjtnant-R Martin Dam Magnussen

Slesvigske Fodregiment (SLFR) gennemførte i hele uge 47 en øvelse i Nationale Operationer med reserven indsat i regimentsstaben.

Formålet var at øve den samlede regimentsstab i et operativt scenarie, samtidig med at den skulle varetage normal driftsopgaver. Sidstnævnte er i sig selv en voksen opgave, når der pågår aktiviteter i XIII Lette Infanteribataljon og støtte til øvrige nationale prioriterede opgaver. Et vigtigt formål var, at bane nervevejene for operativt stabsarbejde i regimentsstaben med et læringsmindset og øve sammen som enhed. Derudover ønskede regimentschefen (RC) at lave modtagerkontrol til omverden omkring regimentet, og udbygge de allerede gode forbindelser og påbegynde operative drøftelser af scenarier.   

Reserven er en integreret del af regimentet

Reserven er under opbygning omtrentligt som de andre regimenter med en stor del af reserven i fordelt i regimentsstaben S1-S5, et FO ELM under RC og en reserveenhed ved XIII. Reserven udgør halvdelen af staben (ST) og flere af sektionerne er fyldt godt op eller ledet af reservister. I hovedtræk har et regiments daglige ST fokus og bemanding til at løse driftsopgaver, og reserven supplerer med officerer og befalingsmænd indenfor specialerne til at kunne klare operative opgaver i de forskellige krisestyringstrin. 

Som noget særligt, så er der også reservister ved regimentets Tjenestegrensinspektører for kamptropperne (TIKA).

Så reserven er på alle måder fordelt, men også en integreret del. Det har været daværende RC hensigt ved etablering i 2019, og er videreført ved nuværende RC. CH RES (undertegnede) sidder i chefgruppen af regimentet og er rådgiver for RC vedrørende forhold for reserven, og i praksis ansvarlig for opbygning af reserven. Til at støtte er der en chefsergent, og tilsammen udgør vi command team for reserven, og er samtidig FO ELM, når regimentet er indsat.

Regimentets stabschef har således en stab bestående af faste og reservister, som han kan bruge i sit stabsarbejde, og det er her hovedparten af reservister er placeret.

Øvelsen

Forud for øvelsen var der udgivet baggrund og foreløbige befalinger for opgaven, så alle var orienteret inden vi begyndte.  

Øvelsesledelsen var regimentets Ledelsessekretariatet og der havde forud for øvelsen foregået et stort stykke arbejde med udarbejdelse af scenarier og indspil. Her havde S3 også en stor rolle, og blev støttet af flere erfarne reservister.

Scenariet var i rammen af Host Nation Support, hvor der i området ville tilgå en større udenlandsk enhed, som skulle underbringe og færdiggøre uddannelse, inden den skulle videre. Forkommando ville komme forud for hovedstyrken, og hovedstyrken ville være i det sønderjyske i en lille måned. Opgaveløsningen skulle ske i et sammenspil af forskellige militære og civile myndigheder. Denne øvelse var gennemført af og for regimentet, og derfor var nogle af opgaverne bevidst tænkte og måske i en gråzone i forhold til hvad hjemmeværnet ville løse (og løser), men formålet var som sagt at øve og lære mere end at de præcise skillelinjer overholdte.

Øvelsen startede mandag morgen i auditoriet for alle ansatte i regimentsstaben (civile og militære) til en endelig befaling og opsummering af baggrund. Derefter gik sektionerne tilbage til deres normale arbejdspladser, og en udvidet planlægningsstab blev etableret under ledelse af S5 (KN-R). Stabschefen fik givet sine direktiver, og stabsarbejdet blev så skudt i gang. Målet var en befaling færdig torsdag, og så skulle der givesen taktisk orientering fredag til RC. Undervejs blev der afholdt en række stabsmøder, og der blev løbende kastet en række hændelser ind, som blev håndteret primært af den faste bemanding i sektionerne, og nye planlægningsopgaver blev guidet videre til planlægningsstaben.

Midt på øvelsen blev der afholdt et koordinationsmøde med samarbejdspartnere (Kommune, Politi, Hjemmeværn, Beredskabsstyrelsen og Kommunalt Beredskab). Dette var forud for øvelsen blevet forberedt af FO ELM, og mødet blev afholdt af NK REG, CH LE og FO. Et rigtigt givende møde på alle måder, og der blev drøftet forskellige snitflader og ikke mindst udbygget relationer.

Vigtig læring

Under hele øvelsen gjorde regimentet brug af TI til at opsamle observationer for at kunne give løbende tilbagemeldinger og en samlet tilbagemelding på øvelsens sidste dag. Det var i særklasse en skarp kapacitet at kunne få feedback fra. Alle sektioner fik noteret vigtig læring ned, som der kan arbejdes videre på.

Slutteligt kunne en tilfreds stabschef tilkendegive, at produkterne var i en sådan stand, at de kunne bruges operativt, og at han var meget tilfreds med sin samlede stab – både faste og reservister. Han så nemlig kun én enhed!   

(Foto: En tilfreds stabschef giver tilbagemelding)