Tillykke til hold De Meza (Føringskursus Brigade 2024)

11. juni 2024 15:19 , af Jesper Schneider

Stort tillykke til endnu et hold dygtige reserveofficerer der netop har gennemført det (foreløbigt) sidste og mest krævende i rækken af Føringskurser for Reserven på Hærens Officersskole ”Føringskursus Brigade”.

Dagen blev behørigt fejret med det traditionelle holdfoto på trappen i gården på Frederiksborg Slot, dimissions-parade, taler fra Oberst-R Peter Heering og Formand HPRD Oberstløjtnant-R Jesper Schneider samt naturligivs reception med stolte elever og pårørende.

Formand HPRD udtaler: ”Det er altid en fornøjelse at aflægge besøg hos føringskurserne på Hærens Officersskole, både under kursusforløb, men i særlig grad på dimissionsdagen. Kursisterne hører til blandt de dygtigste og mest dedikerede reservister i forsvaret. Det er fornøjelse at opleve den ildhu hvormed de går til studierne, særligt når man ved at de skal finde tid til og overskud til det ved siden af både familie og travle jobs i toppen af dansk erhvervsliv.”

Som traditionen byder overrakte Formanden HPRD’s skjold til bedste kursist for at hædre en særlig anerkendelsesværdig indsats. Ekstra stort tillykke skal i den forbindelse lyde til Major-R Martin Lyngaa Simonsen.

HPRD takker på vegne af hele Reserven både Center For Landmilitære Operationer og deres dygtige fastansatte lærere og ikke mindst dygtige reserveofficerer der indgår i lærer-teamet, Hærens officersskole for at lægge fornemme rammer til kursus, samt familier og civile arbejdsgivere for at give reservisterne mulighed for at bidrage til Danmarks Forsvar som ”Twice a Citizen”.

Sidst, men ikke mindst, skal lyde et stort og hjerteligt tillykke fra foreningen til alle kursisterne der går forrest som de gode eksempler for resten af reserven, ved at prioritere at opretholde og videreudvikle deres militære kompetencer og for at bidrage til Forsvarets operative opgaveløsning ved siden af civilt job.

Kæmpe stort tillykke til alle.