Ukraine, NATO og Danmarks sikkerhed

23. september 2022 11:56 , af Peter Henrik Lynard

Københavnskredsen inviterer til foredrag med forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen. Han er pens. major fra Flyvevåbnet og var ansat ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet 2016-19. Han anvendes ofte som analytiker i TV og andre medier. Hans Peter Michaelsen trækker linjerne op og kommenterer den aktuelle situation i Ukraine.

Samme dag offentliggøres Zilmer-rapporten, som Hans Peter Michaelsen også vil kommentere. Zilmer-rapporten udarbejdes af en analysegruppe med embedsmænd fra en række ministerier, Færøerne og Grønland. Analysen skal indgå i forberedelsen af næste forsvarsforlig.

Tid og sted:

Foredraget holdes onsdag 28. september 2022 kl. 19-21. Stedet er auditoriet på Sprogofficersskolen, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Alle 1, 2100 København Ø.

Tilmelding:

Af hensyn til adgangen til Svanemøllens Kaserne skal alle deltagere tilmelde sig og føres på en deltagerliste. Parkering kan foretages inde på kasernens område. Tilmelding foretages senest mandag 26/9 kl. 09 til Christian Vester Pedersen på cvesterp@hotmail.com.