Sikkerhedspolitisk seminar

Hovedorganisationen for Personel af Reserven Danmark, har igen i år fornøjelsen af at kunne invitere til højaktuelt sikkerhedspolitisk seminar under overskriften:

”Fake News” og ”Leaks”
– En trussel imod vores demokrati?

Seminaret finder sted fredag d. 4. til lørdag d. 5. oktober 2019 på Vordingborg Kaserne – SIKPOLSEM 2019 Program

Læs mere om nogle af foredragsholderne her:
Nikolaj Sonne Bio
Jessikka Aro Bio
Christian Villumsen Bio
Peter Nyholm Bio
Thomas C Høie Bio
Ulrich Johan Hellebjerg Bio
Patrik Oksanen bio
Vincent F. Hendricks Bio

Vi oplever en stadig tiltagende forekomst af falske nyheder og informationer, som alene har til formål at skabe mistillid, frygt og destabilisering. De spidsfindigt udformede kampagner anvender ikke kun det skrevne medie, som kanal. Open Source – det vil sige offentlig tilgængeligt – software gør det muligt at manipulere med både de verbale og visuelle medier, såsom lydklip, billeder og video. Dette i sådan en grad at det selv for eksperter kan være vanskeligt at vurdere om det er sandt eller falsk.

Anvendelsen af de sociale medier har skabt en platform for udbredelse af disse misinformerende informationsstrømme, idet folk i almindelighed ofte ukritisk og uvidende, villigt er med til at sprede budskabet. Ofrene findes derfor både iblandt borgere, men også politikere, meningsdannere og beslutningstagere – ja selv virksomheder er målgruppe.

Mange vil finde det helt naturligt på de sociale medier at dementere sådanne falske og konstruerede urigtige udsagn. Men i virkeligheden begår de en stor fejl. Algoritmerne i søgemaskiner som Google, kan ikke skelne imellem sandt og falsk, og ved at gå ind i dialogen, vil man uforvaret være med til at udbrede den falske information. Internettet husker i al evighed.

De falske nyheder og udsagn kan være med til at skabe en stemning og måske endda påvirke til at bestemte beslutninger træffes, herunder påvirke valgresultater, som det er set tidligere i forbindelse med valghandlingen i USA og senest også i Sverige. I forbindelse med præsidentvalget i USA, skabte sofistikerede russiske bots og trolls offentlig utryghed omkring vaccination. Ved at spille begge sider, eroderede de den offentlige tillid til vaccination og udsatte alle for risikoen for smitsomme sygdomme.

Ligeledes kan det bidrage til en destabilisering og medføre situationer, som det er opleves med BREXIT. Et andet eksempel er hele udlændige og flygtningepolitikken, hvor de europæiske lande står splittet. Risikerer vi at der skabes parallelsamfund og dermed grobund for race og religionsrelaterede konflikter – ja tilmed borgerkrigslignende tilstande?

Når NATO gennemfører de årlige øvelser, udsættes de for propaganda, som forsøger at skabe mistillid imod alliancen. Fx under SABER STRIKE 2018, hvor NATO-styrkerne blev beskyldt for at have dræbt et barn med et pansret køretøj, samt såret 13 amerikanske soldater.

De seneste års internationale operationer i Irak, Afghanistan og Syrien har grundlæggende haft til formål at fjerne korrupte regeringer, stoppe trafikken af narkotika, bekæmpe terror og skabe stabilitet gennem indførelse af demokratiske principper. Men har det været forfejlet og i virkeligheden haft den modsatte effekt med en større udbredelse af islamisme og anti-vestlige holdninger?

Vender vi blikket imod Danmark, ser vi en opblomstring af nye partier, som opstår ud af befolkningens voksende mistillid imod det etablerede system. Det forstærkes af de skandalesager, som på det seneste er afsløret og kommet til offentlighedens kendskab.

Her kan fx nævnes skandalen omkring SKAT og de manglende inddrivelser af skatter og afgifter, men i høj grad også den svindel, som er foregået med udbytteskatterne. Forhold som alle er med til at skabe en generel mistillid med opfattelse af inkompetence og uduelighed – hvor skiftende skatteministre ikke vil tage ansvar. Har systemet spillet fallit og kan denne voksende mistillid true vores demokrati og føre til anarkisme?

En anden væsentlig sag er hvidvask skandalen i Danske Bank, der til trods for at det er få personer, som er syndere, har skabt en farlig holdning til hele den finansielle sektor.

Wikileaks har gennem tiden offentliggjort hidtil hemmeligholdte dokumenter, hvor ingen af de toneangivende danske banker kan sige sig fri for en direkte involvering i større skatteunddragelsessager – de såkaldte Panama-dokumenter. Det er med til at skærpe mistilliden og holdningen til hele sektoren.

Alligevel er Wikileaks blevet sat på anklagebænken. Måske fordi de er gået over stregen i forhold til afsløring af statslige og militære hemmeligheder?

Journalister er efterhånden blevet bedre til at efterforske og opklare forskellige sager end de instanser, som reelt har ansvar for dette. I den forbindelse rejser der sig et spørgsmål om de store mediehuse har en bevidst mediestrategi om at afsløre denne type sager, samt hvilken betydning det har på vores retsopfattelse.

Men ondsindede trolls og disinformation kan få personlige konsekvenser, som det fx er set med den finske journalist Jessikka Aro.

Hvor går grænsen? Og er vores retssamfund reelt gearet til at håndtere disse forhold? Har de myndigheder og organisationer, som gør et ihærdigt forsøg på at dæmme op for desimineringen af falske nyheder, reelt en chance? Hvilke informationer og kilder bygger vi vores efterretninger på?

Kom og deltag i denne spændende debat og forhåbentlig få svar på nogle af disse og mange andre spørgsmål fra et udvalgt panel af eksperter og indlægsholdere.

For at vi også i år kan få en bred repræsentation af både fast personel og reservepersonel, opfordres reserveentiteter og enheder til at prioritere deltagelse på seminaret. Deltagelse i seminaret fordrer for reservepersonellets vedkommende 2 indkommanderingsdage pr. deltager (lønsum). For det faste personel at enheden er villig til at betragte deltagelse, som tjeneste.

Ordrenummer for aktiviteten er 339441, der alene dækker transport med billigste offentlige transportmiddel (eller samkørsel), militær indkvartering og forplejning.

TILMELDING

Der er allerede nu åben for tilmelding, og kan gøres via nedenstående link. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. Vil man sikre sig en plads, bør man tilmelde sig snarest. Ordrenummer for afregning af lønsum (aktivitetsløn), samt KDOKT skal oplyses ved tilmelding.

Link til tilmelding: www.hprd.nemtilmeld.dk/5

Eventuelle spørgsmål kan sendes til MJ-R Peter Philip Jacobsen på telefon 60403020, eller e-mail SIKPOLSEM@hprd.dk.